AT HOME GALLERY

 
 Eva Masaryková

Somorgraphy

At Home Gallery, synagóga, ŠamorínAt Home Gallery, zsinagóga, Somorja

30.3.- 28.4.20192019.3.30.- 4.28.


Inštalácia v šamorínskej synagóge odkazuje k topografii, terénu, pôvabu čítania mapy a k domácemu miestu autorky.

Na začiatku stála fascinácia technickou stavbou šamorínskeho vodojemu, objektom takým známym a dominantným z rovinatej Podunajskej nížiny.

Ďalšou ideou bolo otočiť šamorínsku synagógu, vďaka pôvodným terénnym danostiam jemne pootočenú na juhovýchod, zmenou mierky rituálne na východ.

Autorka žije v Hamuliakove, iba pár kilometrov od Šamorína, štrnásty rok. Tvorbou objektu aktuálneho stavu 3 d mapy centra mesta ohmatala, spoznala a privlastnila si dané reálie a sochársky ich interpretovala v línii kartografov minulosti, ktorých mapy sú vytvorené s istou mierou štylizácie. Hovorí o tom, aký je osobný a emocionálne zainteresovaný pohľad určujúci pre vnímanie reality, ale aj pre výklad dejín a histórie.

Objekt je tvorený z hliny pre miesto, obyvateľov mesta, pre „domácu“ synagógu s akcentom pocitu domova.

Živelný spôsob výpalu v drevopeci a v pilinovej dymovej peci (temer) na tom istom mieste, Šamorín prežiahnutý ohňom v Hamuliakove, určuje jeho výtvarný výraz s asociáciou na archeológiu, s vedomím plynutia času, neustáleho nahrádzania včerajška dneškom a dneška zajtrajškom.

Projekt bol realizovaný vďaka udeleniu štipendia z verejných zdrojov z Fondu na podporu umenia.

ϖ

A somorjai zsinagógában felállított installáció a topográfiához, a terephez, a térképolvasás bájához üzen, egyben  a szerző hazai környezetéhez is kötődik.

Az első ötlet onnan jött, hogy a szerzőt lenyűgözte a somorjai víztároló mint mérnöki alkotás, az objektum, amely a Dunamenti síkság olyannyira ismert és olyannyira domináns eleme. 

A következő ötlet az volt, hogy a terepviszonyoknak köszönhetően eredetileg finoman délkeleti irányba tájolt somorjai zsinagógát a művész  rituálisan elforgatta keletre.

A szerző Gútoron él, csak néhány kilométerre Somorjától, immár 14 éve. Megalkotta a városközpont aktuális 3d-s mását, az alkotói folyamat során ezt végigtapogatta, a jelenlegi állapotot birtokba vette és t a valamikori térképrajzolók bizonyos szintig stilizált vonalaira fektetve életre hozta szoborként. Arról beszél, hogy az érzelmileg érdekelt látásmód mennyire fontos a történelem érzékeléséhez, magyarázatához.

Az alkotás agyagból készült, a helyhez ajánlva, ahol a „hazai“ zsinagóga az otthon érzületét kapja.

Az agyagtárgyakat -  mintegy ez elemeknek kitéve, - fatüzelésű és faforgácstüzelésű kályhában szinte egyazon helyen égette ki a művész. A gútori tűzben égő Somorja képzőművészeti kifejezésmóddá alakul, és a régésztre asszociál, ez által tudatosodik az idő múlása, a tegnap  mára és a mának holnapra való folyamatos cseréje.

A projekt a közhasznú Művészeti Alap támogatásával jött létre.